APK Station Nijmegen

APK Nijmegen

APK Nijmegen - RDW erkend

APK Nijmegen – RDW erkend

Uw Professioneel en onafhankelijk APK station Nijmegen

  • Keuren ZONDER een afspraak te hoeven maken
  • Wij keuren alle merken
  • Een herkeuring binnen 8 dagen is altijd gratis
  • Volledig onafhankelijk

APK Nijmegen keurt uw auto snel, professioneel en voordelig.

Wij keuren geheel neutraal en zijn er niet op uit om reparaties te verrichten!

Een herkeuring binnen 8 dagen is bij ons altijd gratis. Neutrale APK In tegenstelling tot elke andere garage, van dealer tot fastfitter, is APK Nijmegen een neutraal APK station.Dit betekent dat u zeker weet dat uw auto pas wordt afgekeurd als de APK-eisen het verbieden de auto goed te keuren. Dit lijkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat bij ontzettend veel autobezitters onder het mom van APK meer reparaties worden verkocht dan dat de APK voorschrijft. Hierdoor worden de jaarlijkse autokosten veel hoger dan noodzakelijk. 

Drie zekerheden garanderen u dat APK Nijmegen geen enkel voordeel heeft bij het afkeuren van uw auto en waardoor u nooit meer dan noodzakelijk betaalt voor een nieuwe goedkeuring: 

APK Nijmegen voert enkel de keuring uit en verdient verder niet aan reparaties of onderdelenverkoop.mocht uw auto worden afgekeurd, dan is de herkeuring gratis, waardoor APK Nijmegen wel meer werk, maar niet meer inkomsten heeft. Ook op afkeuringen laat APK Nijmegen zich steekproefsgewijs controleren door de RDW, waardoor een onterechte afkeur tot een intrekking van de APK-vergunning kan leiden.

Voorkom belangenverstrengeling en extra kosten bij uw APK keuring
Iedereen kent de verhalen wel waarbij garages soms ten onrechte reparaties in rekening brengen voor een APK keuring. Misschien heeft u zelf een vergelijkbare ervaring gehad. Hoe dan ook de belangenverstrengeling kan een ongemakkelijk gevoel geven en onnodig extra kosten met zich meebrengen. Uit een steekproef van de ANWB blijkt zelfs dat 25 procent van de autobezitters door de garage wordt misleid bij een APK

De oplossing is simpel: kies voor een onafhankelijke APK autokeuring
Gelukkig is er een eenvoudige oplossing. Laat uw keuring door een onafhankelijk APK keuringsstation doen. Een RDW-erkend onafhankelijke keuringsstation voert geen reparaties uit en verkoopt geen onderdelen. Er is dus geen ander belang dan het toepassen van de wettelijke APK eisen op uw auto. Een onafhankelijke keuring neemt slechts 30 minuten en wordt gedaan terwijl u wacht.